เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

REAL FOREX FURY AND STEAM TOGETHER LIVE ACCT KICKING A$$ (โดย jb1567us )

กำไร : -69.71%
ขาดทุนสะสม 28.73%
pips: 1081.7
การเทรด 610
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:200
การเทรด : อัตโนมัติ

REAL FOREX FURY AND STEAM TOGETHER LIVE ACCT KICKING A$$ การสนทนา

Sayed Mohamed Shehab (Mohd1970)
Jul 16 2017 at 06:31
36 โพสต์
hi

is this results are true for this same EA?
Didi they offer refund or money back gurantee?
Sayed Mohamed Shehab (Mohd1970)
Jul 19 2017 at 06:44
36 โพสต์
hi

it was alossing day for stream and the FOREX FURY no trades yesterday and look like today also no trades? what you think?
pizhenbin
Sep 05 2017 at 06:20
8 โพสต์
Sayed Mohamed Shehab (Mohd1970)
Sep 05 2017 at 12:24
36 โพสต์
pizhenbin posted:
What is your risk ratio?

default 20%
its working well .. its the best night sclaper
pizhenbin
Sep 05 2017 at 14:51
8 โพสต์
What is your time zone (GMT +) for your broker? How is your anger and your broker time inconsistent with the official website time?
EA
put_in
Oct 26 2017 at 06:38
48 โพสต์
such a long name, and such a short game
AllpraiseAllah
Mashallah
Oct 27 2017 at 09:32
90 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น