เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Retirement fund

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Retirement fund การสนทนา

Mar 16, 2020 at 04:06
356 การดู
2 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Sep 29, 2016   264 โพสต์
Apr 24, 2020 at 18:23
Some great results you have with super low DD!! Hope your accounts continue nice and strong like this :)
forex_trader_159862
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 01, 2013   41 โพสต์
May 06, 2020 at 03:30
L3CAP posted:
Some great results you have with super low DD!! Hope your accounts continue nice and strong like this :)

Thank you very much for your nice words!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Mar 03, 2020   21 โพสต์
May 08, 2020 at 03:48
Yes, your stats are pretty good. Keep up doing the right thing!
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ