เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Reversi (โดย mag_ft )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Reversi การสนทนา

Pietpatat
Aug 10 2011 at 21:16
29 โพสต์
mag_ft
Aug 22 2011 at 08:33
2 โพสต์

Pietpatat posted:
    Hi,
What timefram you run it on?


M15, using squalou indy v1.04 (see FF thread) to determine optimum number of candles before reverse, typically 3! Trying another run to see if can improve, but now Scooby-Doo has been updating so could show more promise.

BTW Trendy on metals is making a killing, account up 150% in 2 days!

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น