เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Reversi (โดย MANDL2007 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Reversi การสนทนา

Pietpatat
Aug 10 2011 at 21:16
29 โพสต์
MANDL2007
Aug 11 2011 at 18:44
1 โพสต์

Pietpatat posted:
    What timeframe do you run it on?


I use TF H1 - this is, as I remember the recommended TF ? But I'm not sure ... must look into the thread in FF.com

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น