เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Richpips Live MT4 ACC001 (โดย Richpips )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Richpips Live MT4 ACC001 การสนทนา

Richpips
Oct 14 2020 at 07:45
3 โพสต์
Updated the EA with the addition of a manual option to trade only long/short to try to stop trades like that last one.
EA took a long on a major support. A trade I wouldn't of done myself so now when the chart gets close to a major support I can manually only allow trades the direction I want.

Ezereombre
Oct 19 2020 at 12:24
27 โพสต์
I think a blend of manual with automated trading brings the best results.

Richpips
Oct 20 2020 at 00:05
3 โพสต์
Ezereombre posted:
I think a blend of manual with automated trading brings the best results.


Totally agree. This robot isn't handling the draw downs in this type of market so a manual approach is needed.
Will take a few weeks to hopefully see some improvement.

Alexander (Alexander74645)
Oct 20 2020 at 12:02
14 โพสต์
My opinion coincides with yours in that you need to combine automatic trading and manual. Any system needs correction.

garrychristians
Dec 07 2020 at 07:40
35 โพสต์
It looks very complicated. If I was using this, I would have always been stressed.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น