เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

'Robots Forex' LimitON PRO (โดย Robots Forex )

ผู้ใช้ได้กำหนดให้กลยุทธ์เป็นแบบส่วนตัว

'Robots Forex' LimitON PRO การสนทนา

MarginCall
May 09 2014 at 19:04
45 โพสต์
Robots Forex (RobotsForexRu)
May 12 2014 at 11:31
1 โพสต์
Hello!

We sell robots at robotsforex.ru
Робот работает - Вы отдыхаете!
Steve B (stevetrade)
May 28 2014 at 10:38
1415 โพสต์
Why is there a gap of one year in trades on this account?
Best regards Steve
11:15, restate my assumptions: 1. Mathematics is the language of nature. 2. Everything around us can be represented and understood through numbers. 3. If you graph these numbers, patterns emerge. Therefore: There are patterns everywhere in nature.
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น