เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

RockSolid (โดย PippinToTheTop)

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

RockSolid การสนทนา

Nov 25, 2015 at 01:53
353 การดู
8 Replies
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 20, 2011   724 โพสต์
Nov 25, 2015 at 04:38
demo..
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jan 27, 2013   447 โพสต์
Nov 25, 2015 at 05:08 (แก้ไขแล้ว Nov 25, 2015 at 05:10)
With this history should change to real, no lose time on demo
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Oct 23, 2012   349 โพสต์
Nov 25, 2015 at 05:33
yea looking good bro need to put this live...
if you follow the flock like sheep you always end up stepping in shit!
เป็นสมาชิกตั้งแต่ May 20, 2011   724 โพสต์
Nov 25, 2015 at 05:50 (แก้ไขแล้ว Nov 25, 2015 at 05:51)
yes REAL it up, I will subscribe to your signal
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 17, 2011   7 โพสต์
Nov 30, 2015 at 02:20
FXtrader2010 posted:
demo..

Yes, this is a demo account.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 17, 2011   7 โพสต์
Nov 30, 2015 at 02:23 (แก้ไขแล้ว Nov 30, 2015 at 02:23)
ovisun posted:
With this history should change to real, no lose time on demo

Once this accounts hits $100,000 equity the system will then be traded live with a $10K live account, which will be posted on myfxbook also.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 17, 2011   7 โพสต์
Nov 30, 2015 at 02:24
sirius1fx posted:
yea looking good bro need to put this live...

Thanks :)
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Nov 18, 2015   17 โพสต์
Nov 30, 2015 at 14:37
GReat! Of course, would like to look at real))
Two-sides martingale. Grid system.
เป็นสมาชิกตั้งแต่ Jul 17, 2011   7 โพสต์
Dec 04, 2015 at 01:39
You must be connected to Myfxbook in order to leave a comment
*การใช้งานเชิงพาณิชย์และสแปมจะไม่ได้รับการยอมรับ และอาจส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิก
เคล็ดลับ: การโพสต์รูปภาพ/youtube url จะฝังลงในโพสต์ของคุณโดยอัตโนมัติ!
เคล็ดลับ: พิมพ์เครื่องหมาย @ เพื่อป้อนชื่อผู้ใช้ที่เข้าร่วมการสนทนานี้โดยอัตโนมัติ