เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Scalping_by_Karevfx (โดย Alex )

กำไร : +26859.81%
ขาดทุนสะสม 9.15%
pips: 1569.5
การเทรด 495
ได้กำไร :
ขาดทุน :
ประเภท : จริง
เลเวอเรจ: 1:100
การเทรด : ไม่ทราบ

Scalping_by_Karevfx การสนทนา

Alex (karevfx)
Dec 27 2013 at 12:23
9 โพสต์
starteris posted:
no withdrawals, could be fake account :)

I can make withdrawal, but why?
If you want, I make this.

dvejn
Dec 27 2013 at 12:50
92 โพสต์
pretty system

Best rebate for IC Markets 1,60 RTL+ armada markets 10% commision back + next 30 brokers company only in . Who will give you more?
starteris
Dec 27 2013 at 22:04
28 โพสต์
karevfx posted:
starteris posted:
no withdrawals, could be fake account :)

I can make withdrawal, but why?
If you want, I make this.


If you can, than everything is ok :) I say this, because you can bug myfxbook and show demo account like real..
Don't withdraw just for me, just trade :)

Trade what you see, not what you think.
munikvp
Dec 30 2013 at 11:21
9 โพสต์
Do you mentor anyone or manage accounts?


This is my skype id (munikvp)

zoroxzyad
Dec 30 2013 at 11:23
7 โพสต์
i liked your trading way and the risk you take you sure have very self control to take such risk and make such profits i hope that i can follow your trades and happily pay for them if you publish them or can connect your signals with me through forex copier or want to sell your strategy or any thing contact me here or at my mail zoroxzyad@gmail.com thx man

Akinwale (leverconsult)
Jan 04 2014 at 11:08
140 โพสต์
hello,
is your system available for me?

Courage is not the absence of fear,but rather the judgement that something else is more important than fear
arad71
Jan 13 2014 at 07:30
9 โพสต์
KOMAN
Jan 18 2014 at 10:42
34 โพสต์
Alex (karevfx)
Jan 20 2014 at 12:50
9 โพสต์
Здравствуйте!
Я наконец перехал и обустроился. И теперь смогу продолжить торговлю в нормальном режиме. Я много времени потратил на попытки автоматизировать систему и понял что в ручном режиме получается лучше всего.
Очень много вопросов задают про ДЦ и доверительное управление: я перепробовал много Брокеров и лучше всего все равно получается на Gibico, если не жалко переходите по этой ссылке https://gibico.com/?users=1466 . Я жду когда они запустят аналог памм сервиса, что бы вы все могли зарабатывать вместе со мной. Пока что я работаю с инвесторами от 100k и меня все устраивает.

Р.S. теперь я буду чаще появляться на связи и дублировать сообщения на родном русском языке.

Hello!
I finally replaited white bread and equip. And now I can continue to trade normally. I spent a lot of time trying to automate the system and realized that the manual does best.
A lot of questions asked about the Broker and asset management : I've tried many brokers and best on Gibico, please, go to this link https://gibico.com/?users=1466 . I look forward to when they start analog PAMM service that all of you could earn with me. While I work with investors from the 100k and I was all happy .

R. S. now I'll be more likely to appear on the communication and duplicate messages in their native Russian language .

DMFXTrader
Jan 22 2014 at 21:51
61 โพสต์
Wow - what happened today - those are impressive returns!!!!

Do you have any idea if and when this service will be available?

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น