เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Smart Zone - MyWay (โดย MohamedEgyForex )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Smart Zone - MyWay การสนทนา

MohamedEgyForex (MohamedEgyForex_)
Nov 09 2020 at 17:02
19 โพสต์
Hello Investors 😁

check this back-testing result this will introduce to you how strong is the smart zone technology work

ไฟล์แนบ :


javaboy
Nov 09 2020 at 23:08
42 โพสต์
MohamedEgyForex (MohamedEgyForex_)
Nov 10 2020 at 00:51
19 โพสต์
yes very good drawdown😀 it is just 13%

MohamedEgyForex (MohamedEgyForex_)
Nov 10 2020 at 02:16
19 โพสต์
In Algorithmic Trading you must have a solid method to detect market trend or running point according to what type of system you are running you have to follow a certain direction

Smart Zone Technology is highly complex algorithm created to detect market buy and sell zones in this video you will see it running on the daily chart of EURUSD from 1989 till today 10 Nov 2020 😀โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น