เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

SmartFx Combo v.2015.0.1 (โดย Robert_Smart_Fx_Technology )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

SmartFx Combo v.2015.0.1 การสนทนา

SkyTrader (xskytrader)
Nov 22 2015 at 07:59
8 โพสต์
I had been using this EA version combo since 2014 . The EA totally fail. Moreover the administration is using Demo account. Not even a real account. There is a huge difference between real and demo. The customer service is 5 stars but the EA totally fail.
The Sellers prommissed Refund All The Money If EA Fail Making Money within 3 Months But They WILL Convince You NOT To Refund Until 3 Months Period Was Expired.
They had been upgraded 3 times with new version but also fail to profit.
Very sad, hope they can improve much better version but stop selling this current version EA.
Profit Sharing - Free Management Account for 1%
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น