เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Tortor Rebate Passive Income (โดย kenken1 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

Tortor Rebate Passive Income การสนทนา

kenken1 (kenken1)
Dec 02 2020 at 15:59
21 โพสต์
https://www.myfxbook.com/members/kenken1/tortor-rebate-passive-income-small/7427832
Tortor Rebate Passive Income small Balance

November : 111$ + Rebate (7 lot X 3$ = 21$) = 132$

https://www.myfxbook.com/members/kenken1/tortor-rebate-passive-income/7427807
Tortor Rebate Passive Income

November : 471$ + Rebate (24 lot X 3$ = 72$) = 543$++++ENJOY YOU REBATE++++

Description

Robot TORTOR PASSIVE INCOME is my own. This is made for those of you who want to earn a monthly income. profit per month 100 $ to 1000 $ per month.
This EA will order at any time. This EA is designed to be durable, no matter there is high impact news.
EA has a Swing character, but it doesn't matter with a bullish or bearish trend, but income is not as big as a swing.

If you like Rebate, you also get more than rebate++, because this transaction is full day without stopping and lots of orders.

If you want buy this ea you can contact https://t.me/Tortoradmin or my gorup t.me/tortorpassiveincome

- minimum balance of 5000$ High risk, 10000$ save.

kenken1 (kenken1)
Dec 07 2020 at 06:08
21 โพสต์
Marloncolingwood
Dec 11 2020 at 11:45
15 โพสต์
Not bad for earning monthly income as you claim it to be. The win-loss percentage is almost 50-50 which is okay.

kenken1 (kenken1)
Dec 11 2020 at 12:38
21 โพสต์
Marloncolingwood posted:
Not bad for earning monthly income as you claim it to be. The win-loss percentage is almost 50-50 which is okay.

Happy passive income ^_^

vontogr (togr)
Dec 11 2020 at 12:45
4862 โพสต์
You are overtrading the account.
With like 1,000 balance you had martingale trade well over 1 lot. e.g. 30.11.2020.
Soon or later you will wipe the account

kenken1 (kenken1)
Dec 13 2020 at 12:52
21 โพสต์
togr posted:
You are overtrading the account.
With like 1,000 balance you had martingale trade well over 1 lot. e.g. 30.11.2020.
Soon or later you will wipe the account


are you sure ?..please monitor my EA. my EA marti save. ^_^ happy rebate

vontogr (togr)
Dec 14 2020 at 09:48
4862 โพสต์
kenken1 posted:
togr posted:
You are overtrading the account.
With like 1,000 balance you had martingale trade well over 1 lot. e.g. 30.11.2020.
Soon or later you will wipe the account


are you sure ?..please monitor my EA. my EA marti save. ^_^ happy rebate

Nope. Your EA is not Marti Save.
It is Martin Gale - it is actually name of the guy who developed martingale system.
Anyway whatever name you use. Your system is extremely risky and nobody should use it.

kenken1 (kenken1)
Dec 14 2020 at 12:46
21 โพสต์
togr posted:
kenken1 posted:
togr posted:
You are overtrading the account.
With like 1,000 balance you had martingale trade well over 1 lot. e.g. 30.11.2020.
Soon or later you will wipe the account


are you sure ?..please monitor my EA. my EA marti save. ^_^ happy rebate

Nope. Your EA is not Marti Save.
It is Martin Gale - it is actually name of the guy who developed martingale system.
Anyway whatever name you use. Your system is extremely risky and nobody should use it.


i just wanna say..WAIT and SEE. ^_^
i dont care nobody should use my EA. my target passive income for me.
Happy Trading ^_^

sailingconsist
Dec 21 2020 at 10:27
33 โพสต์
The system looks fine to me and if you’re using a good strategy that works, I suggest you keep using that.

kenken1 (kenken1)
Dec 21 2020 at 12:22
21 โพสต์
sailingconsist posted:
The system looks fine to me and if you’re using a good strategy that works, I suggest you keep using that.

always use it.

kenken1 (kenken1)
Jan 12 2021 at 13:41
21 โพสต์
RelySmith posted:
Good to see a durable EA. The leverage is also low, works well for me. Share more if you can, thank you.

just see the result.

debramaldonado
Feb 10 2021 at 09:40
21 โพสต์
1:200 is the safest leverage to use for any trade and this system looks really good. Thanks for sharing.

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น