เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

XM Family (โดย tommy2308 )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

XM Family การสนทนา

Tomas Rodriguez Doherty
tommy2308
Nov 09 2015 at 16:44
88 โพสต์
I call @forexzii to check that I have only changed the Date of the trading start, The account is the same, And I welcome anyone to check my trades how ever they want, I was testing a system ANd @forexzii called me aloser, so I changed the Custom start date of analisys to show how my other accounts are traded, ForexZii Stated that I am loser for showing a test account, And in Test accounts there can be bad trades, But On friday I satrted trading my system ANd I got this results, He gives away a system that makes a 37 per cent in amonth, I get a 38 in threee days of trading, WHo is the big looser??? 😇😂😁😀
Tomas Rodriguez Doherty
tommy2308
Nov 09 2015 at 16:50
88 โพสต์
I welcome Enrique to come here and discuss trading methods
Tomas Rodriguez Doherty
tommy2308
Nov 09 2015 at 17:13
88 โพสต์
bECAUSE eNRIQUE HAS BLOCKED MY RIGHT TO DEFEND MYSELF IN HIS DISCUSSION BOARD AND IS LYING TO PUT MY NAME IN QUESTION
Tomas Rodriguez Doherty
tommy2308
Nov 09 2015 at 17:15
88 โพสต์
I never thought that changing custom start date is a SCAM, IT IS ONLY FOR MY PERSONAL USE; ONLY A TEST ACCOUNT. SO IF ANYONE COMES TO SEE MY STATS IS OK; BUT THIS ACCOUNT IS ONLY FOR TESTING METHODS.
Tomas Rodriguez Doherty
tommy2308
Nov 09 2015 at 17:17
88 โพสต์
โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น