เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

YPS7 (โดย Dirk )

ผู้ใช้ได้ลบระบบนี้

YPS7 การสนทนา

Dirk (Quick100)
Dec 25 2012 at 08:15
247 โพสต์
for testing purposes only.... IBs Dream but extremely risky...anyway


ไฟล์แนบ :


dvejn
Dec 25 2012 at 10:08
92 โพสต์
you share with us?

happy christmas Dirk

Best rebate for IC Markets 1,60 RTL+ armada markets 10% commision back + next 30 brokers company only in . Who will give you more?
Dirk (Quick100)
Dec 27 2012 at 14:24
247 โพสต์
dvejn, as you can see this account was only for testing, playing around. Using 1k Start Balance isn´t fa enough so it was a matter of time this one crasches but, if you look to the count of trades, damn, this is IBs Dream...

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น