เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

AnalyzedIncome trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ TradeWizard

ประวัติย่อ :
By education am an engineer by profession i am an consultant started trading in 2006 as i was always fascinated by logic learned alot from different traders on marketiva chat channel and blogs and forums applied different strategies and theories and with all the gained experience i created my own trading style and strategy

รูปแบบการเทรด :
Manual trading Using Daily Range Broken Into Session Range

คำขวัญ :
Greed and Non acceptance are the biggest enemies

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Jan 19 2015 at 08:12

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by AnalyzedIncome

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
K System 6.55% 15.49% -135.9 คู่มือ 1:400 จริง

ฟีดของ AnalyzedIncome