เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Connann trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ John Vianny

ประวัติย่อ :
Trader since 2010

รูปแบบการเทรด :
Swing trading based on technical analysis. Top down analysis, supply and demand levels, fractals and Japanese candlestick. Momentum oscillators employed: MACD and RSI for divergence trading.Past or historical results are not indicative of future results.

คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 3

ลงทะเบียนแล้ว Aug 08 2011 at 14:52

Blocked users 0

Recent Connann''s Activities

ผู้ใช้ยังไม่ได้โพสต์

แผนภูมิ

Systems by Connann

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
John Vianny Forex 10.01% 3.34% 170.3 คู่มือ 1:5 จริง

กลยุทธ์

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
Billionaire Bot +1131.26% 15.00 9021.0 Billionaire Bot performance
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:31
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:30
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]
masur_t Sep 30 2021 at 03:30
Fully auto-trading EA:
Max DD 4%-8%.
Profit more 100%/Week
Details in my profile.

Live monitor1: https://goo.su/7yGL
Live monitor2: https://goo.su/7YgL

Review:
https://goo.su/7Ygm
https://goo.su/7YGm
https://goo.su/7ygN
https://goo.su/7Ygn

Telegram https://t.me/GrexCapitalEA
Email: [email protected]