เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

EdOnline trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
ไม่ระบุ

รูปแบบการเทรด :
Expert Advisors or/and Signals

คำขวัญ :
Per Aspera Ad Astra

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Feb 16 2011 at 18:58

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by EdOnline

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
FxGangEA 10k GOM (Demo Expired) 63.74% 33.48% -1508.6 อัตโนมัติ 1:300 เดโม
GoldTrader 10k THKF 391.50% 15.66% 18974.3 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
S&M 25k PPST (Demo Expired) 22.07% 22.98% -11988.7 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FxGangTEAM Real 18k FXS (216609) 44.88% 43.52% 8378.0 อัตโนมัติ 1:300 จริง
FBG + 3 EAs 10k PPST (Demo Expired) 24.02% 14.19% 3651.1 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
EAS in TEST 5k PPST (67863) (Demo Expired) 49.58% 4.83% 1971.4 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FxGangEA 5k PPST (69984) (Demo Expired) 56.64% 28.63% 4408.3 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FxGangEA + EAs 5k PPST (69202) (Demo Expired) 56.76% 12.25% 5887.7 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FBG 5k PPST (66850) (Demo Expired) 40.43% 2.85% 633.3 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FBG 5k PPST (70495) (Demo Expired) 42.66% 75.32% 2641.7 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FBG 50k PPST (74272) (Demo Expired) 26.78% 9.29% 2970.8 อัตโนมัติ 1:400 เดโม

ฟีดของ EdOnline