เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Fx_challenger trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
This market has a very superficial and dangerous layer, in which those who have no experience and expertise begin to provide services that endanger the capital of other people, and the biggest disadvantage that these people do is that they hurt the credibility and respect of this business.
You will have no successful experience on this surface layer, and you will be misled by misinformation. So try to gain a deeper understanding of this market.

It's been many years I have been designing and implementing trading systems, my whole effort is to be able to show the deeper layers of this market to others
If you have a question or something to share feel free to contact me;

รูปแบบการเทรด :
ไม่ระบุ

คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์

ตำแหน่งที่ตั้ง -

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Aug 04 2014 at 18:16

Blocked users 3