รูปแบบการเทรด
a set of strategies

แผนภูมิ

Systems by Mars30

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Mars30(1) 40984.18% 73.40% 8283.0 คู่มือ 1:100 จริง
Mars30(3) 183.64% 86.85% 1148.6 คู่มือ 1:100 จริง
Contest - Mars30 1162.42% 46.62% 406.7 - 1:100 เดโม
1221 1483.95% 90.27% 1853.6 - 1:500 จริง