เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

Pikasso trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ SCR Traders

ประวัติย่อ :
➢ 12 years of total trading experience
➢ 8 years of experience in algotrading
➢ 6 years of experience in fundmanagement
➢ 15 public verified accounts
➢ 5 different trading strategies
➢ 24/7 detailed up-to-date statistics
➢ 50 verified brokers for algotrading

รูปแบบการเทรด :
Intraday automated and manual trading. Forex/CFD.
__________________
You can follow my trades from:
---1---
mql5.com/en/signals/author/sequoia380ft
---2---
signalstart.com/analysis/scr-euraud/63535
---3---
zulutrade.com/trader/414803
__________________
All actual info for subscribers can be found on my web-site: https://scr-traders.com

คำขวัญ :
Trading system developers and strategy providers.

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 1

ลงทะเบียนแล้ว Jan 31 2017 at 15:56

Blocked users 3

แผนภูมิ

Systems by Pikasso

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
SCR 19.38% 11.99% 12872.0 ผสม 1:200 จริง
EURAUD_high-risk 135.95% 42.13% 1931.4 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
SCR-EURAUD 253.73% 3.24% 145.5 อัตโนมัติ 1:200 จริง
EXNESS 27.39% 25.89% 2280.4 คู่มือ 1:200 จริง
MASCR-STO 2.90% 0.91% 312.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
MASCR-ROYAL 32.68% 5.33% 2375.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
MRKTS 1.05% 3.15% 1626.8 อัตโนมัติ 1:200 จริง
SCR-Dynamic 408.52% 63.29% 135405.1 ผสม 1:200 จริง
HedgeHog 33.07% 75.10% -184.5 ผสม 1:200 จริง
Kaizen-FX 297.57% 40.73% 8828.3 ผสม 1:500 จริง
Moneta 9.58% 4.51% 228.2 คู่มือ 1:500 จริง
SCR-EURAUD-ICM 99.41% 20.90% 629.4 อัตโนมัติ 1:200 จริง
Perseverance_RedMars 66.88% 19.78% 2278.2 อัตโนมัติ 1:100 จริง
SCR-Evolution 147.69% 37.67% 5584.1 อัตโนมัติ 1:200 จริง
Evolution_HF 57.10% 31.37% 2249.6 อัตโนมัติ 1:30 จริง
Perseverance 1133.03% 29.60% 14463.9 ผสม 1:200 จริง
SCR-EURAUD_INF 35.68% 6.46% 1111.0 อัตโนมัติ 1:30 จริง
SCR-Evolution_INVEST 244.43% 44.30% 8760.6 ผสม 1:100 จริง
SCR Traders
SCR Traders Nov 02 2021 at 05:50
Our SCR-EURAUD trading system has been added on ZuluTrade: http://www.zulutrade.com/trader/414803
candlequeen Oct 12 2021 at 14:15
Hi, I really like your system. Please contact me to say more about them. Thanks
Jack Smith
forex_trader_[745947] Mar 31 2021 at 07:51
You're doing a great job mate (Y)
SCR Traders
SCR Traders Jan 22 2021 at 05:31
Our web-site with trading/investment solutions: https://scr-traders.com
YOUNGSSTAR Jun 10 2019 at 09:50
Pls does trading robots really work?
SCR Traders
Pikasso Jun 10 2019 at 13:40
Sure! all accounts are verified