ประวัติย่อ
Full Time Trader and Account Manager.
Contact: [email protected]
รูปแบบการเทรด
PIVOT POINTS,RESISTANCES AND SUPORTS
คำขวัญ
Trender

แผนภูมิ

Systems by ProfitableRisks

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
ProfitableRisk (Accumulating Strategy101) 3780.67% 36.47% 35819.4 คู่มือ 1:500 เดโม