เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

WhyLose trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Lion Asset Management

ประวัติย่อ :
I trade Forex on several accounts. I also trade on Betfair and I never spend more than six months in any year in the same country. My daughter tells her friends that it's because I like holidays.

The reality is it's part of my tax planning. Gambling is tax free in many jurisdictions but as my main income is from forex I think I have the balance right.

I own Lion Asset Management LLC at WhyLose.com.

รูปแบบการเทรด :
The philosophy at Lion Asset Management for our trading operation is to focus on major trend reversals. We then issue interim fx forecasts as well as stock and bond reports to update our macro outlook.

We blend fundamental, technical and sentiment analysis to achieve the best possible result at forecasting future trends. We do NOT currently accept new clients.

คำขวัญ :
Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time.

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง mt

ใบรับรอง 5

ลงทะเบียนแล้ว Feb 16 2010 at 11:54

Blocked users 0
ผู้ใช้ยังไม่ได้โพสต์

แผนภูมิ

ระบบ

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Mirror 1 5.70% 32.61% -944873.0 อัตโนมัติ 1:400 จริง

ฟีดของ WhyLose