เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
 ข้อความ

Contest - alboreny

เดโม (USD), Squared Financial , 1:200 , MetaTrader 4
-99.90%
-99.97%

-0.24%
-99.90%
ขาดทุนสะสม : 99.99%

ยอดคงเหลือ : $15.26
ค่าสัมบูรณ์ : (100.00%) $15.26
สูงสุด: (Aug 04) $437,265.00
กำไร : -$49,984.74
ดอกเบี้ย -$1,641.24

ฝากเงิน : $50,000.00
ถอนเงิน : $0.00

อัปเดตแล้ว Sep 14 2014 at 22:13
การติดตาม 7
คำอธิบาย:
ไม่ได้ป้อนคำอธิบายไว้

: การดู 1117
โบรกเกอร์ : Squared Financial
เลเวอเรจ : 1:200
ประเภท : เดโม
ระบบ : -
การเทรด : -
Started: Jul 18, 2014
เพิ่มแล้ว : Jul 27, 2014
เขตเวลา : GMT +0
กำไร (ความแตกต่าง) กำไร (ความแตกต่าง) pips (ความแตกต่าง) %กำไร (ความแตกต่าง) การเทรด (ความแตกต่าง) ล็อต (ความแตกต่าง)
วันนี้ - - - - - -
สัปดาห์นี้ - - - - - -
เดือนนี้ - - - - - -
ปีนี้ - - - - - -
ข้อมูลเป็นส่วนตัว
การเทรด: 72
ความสามารถในการทำกำไร :
pips: 6.4
กำไรเฉลี่ย : 6.58 pips / $11,119.00
การขาดทุนเฉลี่ย: -10.73 pips / -$20,382.95
ล็อต : 13,128.50
คอมมิชชัน : $0.00
ได้กำไรระยะยาว : (28/47) 59%
ได้กำไรระยะสั้น : (17/25) 68%
การเทรดที่ดีที่สุด ($): (Aug 04) 75,400.00
การเทรดที่แย่ที่สุด ($): (Aug 04) -99,500.00
การเทรดที่ดีที่สุด (Pips): (Aug 01) 60.0
การเทรดที่แย่ที่สุด (Pips): (Aug 07) -31.3
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย : 3h 15m
ปัจจัยกำไร : 0.91
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : $26,253.29
อัตรา Sharpe -0.23
คะแนน Z (ความน่าจะเป็น): -4.63 (99.99%)
ความคาดหวัง 0.1 pips / -$694.23
AHPR: -5.64%
GHPR: -10.65%
Loading, please wait...
Loading, please wait...
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยธุรกรรม 200 รายการล่าสุดตามประวัติการวิเคราะห์
ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง
วันที่เปิด วันที่ปิด สัญลักษณ์ การดำเนินการ ล็อต SL
(pips)
TP
(pips)
ราคาเปิด ราคาปิด pips กำไร
(USD)
ระยะเวลา กำไร
08.13.2014 12:43 08.13.2014 14:09 XAGUSD ซื้อ 0.10 - - 20.05 19.925 -12.5 -62.50 1h 25m -80.38% 20.050,19.978,20.003,19.952,19.949,19.982,19.936,19.968,19.968,19.895,19.925
08.06.2014 13:12 08.07.2014 09:32 XAUUSD ซื้อ 0.40 - - 1,305.38 1,302.255 -31.3 -128.24 20h 19m -62.25% 1305.38,1308.7,1304.7,1308.3,1305.4,1305.4,1307.6,1307.4,1305.7,1307.7,1302.9,1303.4,1302.3
08.06.2014 13:15 08.06.2014 15:58 XAUUSD ซื้อ 0.50 - - 1,306.65 1,304.73 -19.2 -96.00 2h 43m -31.79% 1306.7,1288.3,1288.2,1289.1,1288.3,1290.4,1290.2,1288.0,1288.7,1290.0,1289.5,1304.7
08.06.2014 13:15 08.06.2014 13:15 XAUUSD ขาย 0.50 - - 1,306.08 1,306.18 -1.0 -5.00 10s -1.63%
08.05.2014 05:56 08.05.2014 12:46 XAGUSD ซื้อ 2.00 - - 20.257 20.058 -19.9 -1,990.00 6h 50m -86.63% 20.257,20.151,20.155,20.187,20.171,20.235,20.240,20.200,20.200,20.246,20.058
08.05.2014 05:52 08.05.2014 12:35 XAGUSD ซื้อ 4.00 - - 20.248 20.118 -13.0 -2,600.00 6h 42m -53.09% 20.248,20.151,20.155,20.181,20.171,20.233,20.240,20.200,20.200,20.246,20.229,20.118
08.05.2014 02:05 08.05.2014 12:14 XAGUSD ซื้อ 12.00 - - 20.209 20.176 -3.3 -1,980.00 10h 8m -28.79% 20.209,20.135,20.204,20.129,20.190,20.159,20.155,20.240,20.200,20.240,20.242,20.176
08.05.2014 01:39 08.05.2014 02:01 XAGUSD ขาย 45.00 - - 20.185 20.201 -1.6 -3,600.00 21m -34.36% 20.185,20.185,20.185,20.185,20.185,20.140,20.133,20.201
08.04.2014 19:36 08.05.2014 01:47 XAGUSD ซื้อ 15.00 - 100.0 20.185 20.155 -3.0 -2,475.00 6h 11m -19.11% 20.185,20.207,20.156,20.168,20.200,20.201,20.132,20.138,20.179,20.159,20.131,20.155
08.05.2014 01:13 08.05.2014 01:47 XAGUSD ซื้อ 15.00 - 100.0 20.225 20.16 -6.5 -4,875.00 34m -27.35% 20.225,20.225,20.225,20.225,20.225,20.225,20.160
08.04.2014 15:29 08.05.2014 01:47 XAGUSD ซื้อ 15.00 - 100.0 20.228 20.16 -6.8 -5,325.00 10h 17m -23.00% 20.228,20.399,20.370,20.186,20.207,20.156,20.201,20.132,20.179,20.131,20.143,20.160
08.04.2014 15:26 08.04.2014 19:14 XAGUSD ซื้อ 100.00 - 100.0 20.242 20.148 -9.4 -47,000.00 3h 47m -67.00% 20.242,20.399,20.355,20.311,20.394,20.335,20.359,20.282,20.320,20.259,20.246,20.148
08.04.2014 12:26 08.04.2014 15:25 XAUUSD ซื้อ 150.00 - - 1,291.48 1,288.42 -30.6 -45,900.00 2h 58m -39.55% 1291.5,1295.3,1295.3,1294.1,1294.9,1294.0,1294.5,1293.6,1293.9,1291.1,1291.7,1288.4
08.04.2014 12:08 08.04.2014 15:13 XAUUSD ซื้อ 250.00 - - 1,290.72 1,289.125 -16.0 -39,875.00 3h 5m -25.57% 1290.7,1294.7,1294.5,1295.3,1294.1,1294.9,1294.5,1293.6,1294.1,1289.1
08.04.2014 13:54 08.04.2014 14:07 XAUUSD ซื้อ 200.00 - - 1,291.86 1,290.12 -17.4 -34,800.00 12m -18.25% 1291.9,1294.7,1294.3,1294.3,1294.1,1294.3,1294.0,1294.2,1294.4,1294.5,1294.4,1294.5,1294.5,1290.1
08.04.2014 13:20 08.04.2014 13:56 XAUUSD ซื้อ 250.00 - - 1,292.45 1,290.95 -15.0 -37,500.00 35m -16.43% 1292.5,1294.8,1294.1,1294.3,1294.3,1294.8,1294.6,1294.3,1294.9,1294.6,1291.0
08.04.2014 13:50 08.04.2014 13:56 XAUUSD ขาย 650.00 - - 1,292.3 1,291.14 11.6 75,400.00 5m 49.34% 1292.3,1294.9,1294.9,1294.6,1294.7,1294.7,1291.1
08.04.2014 13:37 08.04.2014 13:40 XAUUSD ขาย 650.00 - - 1,292.57 1,292.97 -4.0 -26,000.00 2m -14.54%
08.04.2014 11:06 08.04.2014 13:25 XAUUSD ซื้อ 30.00 - - 1,292.4 1,292.58 1.8 540.00 2h 18m 0.30% 1292.4,1294.4,1293.7,1294.9,1294.8,1293.6,1293.8,1294.8,1295.3,1294.7,1294.8,1292.6
08.04.2014 13:16 08.04.2014 13:21 XAUUSD ขาย 430.00 - - 1,293.12 1,292.6 5.2 22,360.00 4m 14.34% 1293.1,1294.9,1294.7,1294.9,1294.8,1292.6
ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง

ระบบอื่นโดย alboreny

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Contest - alboreny -47.57% 0.00% -107.7 - 1:100 เดโม
Contest - alboreny 0.00% 0.00% 0.0 - 1:100 เดโม
Account USV