เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

barebudben trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
ไม่ระบุ

รูปแบบการเทรด :
ไม่ระบุ

คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 3

ลงทะเบียนแล้ว Nov 09 2013 at 12:47

Blocked users 1

แผนภูมิ

Systems by barebudben

ผู้ใช้รายนี้ไม่แชร์ระบบใด ๆ ในขณะนี้

กลยุทธ์

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
IB AJ D +12.31% 6.04 568.0 IB AJ D performance
IB EU D +108.86% 9.03 3140.0 IB EU D performance
IB NU D +19.28% 7.03 658.0 IB NU D performance
IB UCAD D +108.22% 18.71 3445.0 IB UCAD D performance
IB XAU D +88.27% 10.35 103592.0 IB XAU D performance
IB AJ 4 +77.63% 12.83 2751.0 IB AJ 4 performance
IB EU 4 +57.3% 6.84 2120.0 IB EU 4 performance
IB NU 4 +23.13% 4.56 520.0 IB NU 4 performance
IB UCAD 4 +102.83% 13.78 2912.0 IB UCAD 4 performance
IB XAU 4 +40.57% 6.90 23640.0 IB XAU 4 performance
IB GU D +35.35% 15.91 2160.0 IB GU D performance
IB UCHF D +121.38% 13.27 5112.0 IB UCHF D performance
IB UCHF 4HR +141.52% 22.14 5710.0 IB UCHF 4HR performance
IB GU 4HR +23.6% 13.76 696.0 IB GU 4HR performance
IB AU D +56.43% 9.87 2400.0 IB AU D performance
IB ECAD D +27.77% 7.93 1840.0 IB ECAD D performance
IB EG D +27.84% 14.82 981.0 IB EG D performance
IB EJ D +30.02% 4.85 1900.0 IB EJ D performance
IB GJ D +24.62% 11.26 4384.0 IB GJ D performance
IB NJ D +71.51% 16.01 2950.0 IB NJ D performance
IB UCHF D +121.38% 13.27 5112.0 IB UCHF D performance
IB XAG D +35.53% 11.96 1681.0 IB XAG D performance
IB AU 4HR +52.68% 7.90 1920.0 IB AU 4HR performance
IB ECAD 4HR +38.53% 9.91 1344.0 IB ECAD 4HR performance
IB EG 4HR +27.76% 8.06 828.0 IB EG 4HR performance
IB GJ 4HR +18.05% 5.13 912.0 IB GJ 4HR performance
IB GU 4HR +23.6% 13.76 696.0 IB GU 4HR performance
IB NJ 4HR +51.66% 7.13 1135.0 IB NJ 4HR performance
IB UCHF 4HR +141.52% 22.14 5710.0 IB UCHF 4HR performance
IB UJ 4HR +55.19% 11.24 1498.0 IB UJ 4HR performance
IB UJ D +61.43% 8.02 3240.0 IB UJ D performance
IB XAG 4HR +89.44% 16.39 2590.0 IB XAG 4HR performance
IB AJ HR +106.38% 11.44 1463.0 IB AJ HR performance
IB AU HR +64.76% 14.91 2008.0 IB AU HR performance
IB ECAD HR +53.95% 18.16 1032.0 IB ECAD HR performance
IB EG HR +46.19% 9.12 623.0 IB EG HR performance
IB EJ HR +69.37% 8.01 1500.0 IB EJ HR performance
IB EU HR +123.55% 8.05 1925.0 IB EU HR performance
IB GJ HR +42.14% 9.29 1043.0 IB GJ HR performance
IB GU HR +18.75% 5.93 201.0 IB GU HR performance

ฟีดของ barebudben