เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

birt trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Birt

ประวัติย่อ :
I'm an IT professional, specialized in programming and dabbling in Forex ever since 2003. Currently spending most of my free time on my review blog, http://eareview.net

รูปแบบการเทรด :
ไม่ระบุ

คำขวัญ :
http://eareview.net

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 5

ลงทะเบียนแล้ว Aug 26 2009 at 16:34

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by birt

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Forex Combo System EURUSD 29.24% 31.82% 1756.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Forex Megabot 41.93% 14.84% 299.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Euronis-live 168.76% 35.51% 889.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
KangarooEA 49.67% 46.96% 1089.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
EuroRise 0.20% 16.40% 30.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Forex Growth Bot 18.40% 36.19% 1242.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Harvester 2 -29.16% 31.72% -586.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Forex Real Profit EA 12.86% 37.29% 273.2 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Combo System GBPUSD 4.74% 25.79% 401.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Forex Morning Trade -50.17% 51.76% -1510.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Wallstreet Forex Robot 1.82% 40.19% 571.7 อัตโนมัติ 1:500 จริง
WindFall -5.02% 31.25% 247.6 อัตโนมัติ 1:500 จริง
PipRider -22.96% 30.48% -373.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Steady Growth -2.04% 3.25% -202.2 อัตโนมัติ 1:100 จริง
QuantumFX Bot -31.25% 43.50% -85.5 อัตโนมัติ 1:100 จริง
SteadyWinner 30.91% 12.80% 266.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
IrisFX 60.68% 7.19% 3356.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Million Dollar Pips EURUSD 536.55% 48.38% 3970.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Gold Trader v3 -76.60% 87.19% -41381.8 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Genial Invest -25.50% 23.08% -10273.4 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Euro Smarter -2.26% 21.10% 88.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FX Speed Trader 21.23% 41.08% 1398.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Combo System 60.40% 30.73% 4252.9 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Silver EA 3.16% 12.91% 398.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
ParaSwing 5.25% 13.31% 483.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Gale -52.83% 70.90% -16760.2 อัตโนมัติ 1:200 จริง
Forex Shocker 10.87% 5.84% 891.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Million Dollar Pips GBPUSD -26.25% 57.16% 814.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Million Dollar Pips USDJPY 173.43% 58.13% 2037.9 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Cleaner 10.17% 13.24% 698.4 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Smart FX Master Scalper 5.10% 24.23% 3820.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Smart FX Breakout Hunter 11.52% 9.66% 936.2 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Gold Trader v4 6.00% 46.06% 5621.1 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Two Percent Daily 31.32% 13.52% 1564.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Oddbot 31.28% 11.97% 633.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Trend Hunter 75.54% 59.07% 4645.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Winning Solution 1.63% 1.16% 476.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Orange Forex Robot -54.17% 51.67% -111.4 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Flow -6.49% 24.75% -1351.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Forex EAs Trend Scalper 30.83% 10.33% 1437.8 อัตโนมัติ 1:100 จริง
MyFXDuplicate -53.44% 71.15% -877.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FX Smart Invest -14.70% 21.05% -67.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Hyper EA 21.55% 8.83% 325.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Magic Champ II 48.33% 14.65% 4694.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Fast Forex Millions -11.74% 26.10% 343.3 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Interbank Trade Advisor 3.10% 41.07% 1285.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Kangaroo - PFX 187.14% 19.39% 2274.9 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Megadroid 13.45% 5.16% 433.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FAP Turbo 126.80% 27.00% 4217.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
PhiBase Synergy 46.84% 27.67% 4394.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Morpheus Topbot 3.12% 15.80% 159.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Black Belt EA -12.12% 15.27% -2272.2 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Envy -99.78% 99.94% -5171.7 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Volatility Factor 6.67% 17.12% 2092.5 อัตโนมัติ 1:100 จริง
NeoTradEx -54.06% 88.91% -1090.8 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Euronis 94.30% 31.86% 1213.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Real Profit EA - PFX 106.84% 19.44% 6344.4 อัตโนมัติ 1:100 จริง
NumberOne Impulsive Scalper 84.37% 18.27% 236.8 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FxPapa -9.23% 13.59% -112.5 อัตโนมัติ 1:100 จริง
PipJet 69.99% 46.94% 700.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Robin VOL 20.05% 13.53% 1904.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Hyper EA Pro 46.04% 12.23% 1582.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
ACTrader Scalper 6.39% 24.70% 816.7 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Minute Trader 5.01% 2.78% 35.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Forex Invest Bot 207.05% 34.89% 10548.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
PhiBase Ray Scalper 0.87% 18.50% 435.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Wallbreaker -3.06% 30.08% 3297.5 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FX Capitalist 20.63% 8.48% 201.8 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FX Flash 50.67% 14.45% 2214.9 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Cutting Edge Forex Ascent -0.08% 5.62% 539.9 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Joker EA -7.50% 17.40% 77.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FX Monetizer 6.17% 11.24% 253.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Easy Walker FX 27.04% 18.93% 526.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Keltner Pro 22.89% 6.72% 4106.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
REV Trader Pro 0.94% 18.11% 683.5 อัตโนมัติ 1:100 จริง
FAP Turbo 1.51% 25.06% 782.4 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
FAP Turbo Ichimoku -98.08% 98.54% -641.6 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Forex Real Profit EA 58.02% 19.16% 5246.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Volatility Factor 67.91% 44.44% 2436.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Channel Trader Pro -2.02% 7.67% -42.7 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Forex Trend Detector 16.92% 10.67% 665.3 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Vortex Trader Pro -1.74% 5.35% -57.5 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Forex Combo System -2.54% 39.07% 4594.8 อัตโนมัติ 1:500 เดโม

กลยุทธ์

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
Ray Scalper 2007-2013 tick data +1237.73% 24.54 11443.9 Ray Scalper 2007-2013 tick data performance
Forex Invest Bot 1999-2013 +179.99% 26.17 19686.4 Forex Invest Bot 1999-2013 performance
Forex Invest Bot reinvest 1999-2013 +70310.67% 41.46 19686.4 Forex Invest Bot reinvest 1999-2013 performance
Forex Invest Bot 2007-2013 tick data +381.11% 24.61 11452.3 Forex Invest Bot 2007-2013 tick data performance
Forex Invest Bot reinvest 2007-2013 tick data +4321.98% 31.29 11452.3 Forex Invest Bot reinvest 2007-2013 tick data performance
Ray Scalper conservative 2007-2013 tick data +907.17% 26.35 10172.7 Ray Scalper conservative 2007-2013 tick data performance
Wallbreaker EURUSD 2007-2013 tick data +1929.42% 23.24 42221.9 Wallbreaker EURUSD 2007-2013 tick data performance
Wallbreaker GBPUSD 2007-2013 tick data +74.64% 10.88 5284.8 Wallbreaker GBPUSD 2007-2013 tick data performance
FX Capitalist L 2007-2013 tick data +130.87% 20.39 540.0 FX Capitalist L 2007-2013 tick data performance
FX Capitalist S 2007-2013 tick data +66.49% 24.06 313.0 FX Capitalist S 2007-2013 tick data performance
Joker EA v1.4 2007-2013 tick data +468.02% 26.62 5927.1 Joker EA v1.4 2007-2013 tick data performance
Ascent v1.1 2007-2013 tick data +2324.55% 28.86 17489.8 Ascent v1.1 2007-2013 tick data performance
Ascent v1.1 new defaults 2007-2013 tick data +1785.67% 17.08 20003.2 Ascent v1.1 new defaults 2007-2013 tick data performance
smartpips
smartpips Feb 17 2016 at 23:39
Hi Birt, one of your test uses 1999 data. Where to get quality 1-minute data since 1999 ?
Birt
birt Feb 18 2016 at 11:01
It's using MT4 history center data. It's not exceptional quality, though.
R3DWiNG Dec 30 2014 at 14:49
hi birt. did you remove your gps robot myfxbook? i cant find it anywhere.
Birt
birt Feb 18 2016 at 11:01
No, I just never ran a test of it.
mrforexpro Oct 23 2013 at 18:38
hello impressed with the results what version of forex combo are u using & is it with default settings? i just got v5.0 so wanted to try it .
Birt
birt Oct 27 2013 at 18:29
I run several forward tests of it, all of them using different settings. Head to http://eareview.net and search for forex combo system, there are a few articles about it.
udit101 Sep 15 2012 at 04:22
Which is your best EA ? Where I got it ?
Birt
birt Sep 15 2012 at 07:46
I run an EA top at http://eareview.net/ea-top and the top 3 EAs are typically shifting constantly. Head there for more information.
dmitry1q Jun 01 2020 at 08:56

Hello. Please tell me how you can download your advisers?