เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

fredricktroy trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Fredrick Troy

ประวัติย่อ :
Full Time Trader With Alot Of Scalping Time On His Hands.

รูปแบบการเทรด :
Arbitrage, Scalping.

คำขวัญ :
......Keep On Swinging!

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Aug 10 2012 at 19:07

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by fredricktroy

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
ISEA Robot 18344595.69% 34.10% 2839.0 อัตโนมัติ - เดโม
XMT-Scalper 1376.73% 33.76% 1020.8 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
HFT 36318.44% 32.19% 622.3 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
Fibo Revers EA 380.23% 24.32% 419.6 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Mt4-5155356 1786.83% 46.01% 410.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-5158370 -96.03% 99.90% 283.7 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-5158413 934.63% 79.67% 272.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-5155358 657.50% 19.65% 236.5 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-5159866 1087.64% 0.00% 278.8 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-5158897 539.53% 0.00% 220.5 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-5159784 21.53% 0.78% 2.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Mt4-Client #1 1222.80% 38.53% 894.3 อัตโนมัติ 1:400 จริง
Mt4-Client #3 2814.37% 50.76% 1176.8 อัตโนมัติ 1:300 จริง
Mt4-29519 2057.45% 47.61% 1263.9 อัตโนมัติ 1:400 จริง
Mt4-21004952 682.04% 32.14% 1186.4 อัตโนมัติ 1:300 จริง
Mt4-2089285165 15664.50% 39.13% 3976.3 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Mt4-639992 76.18% 29.05% 188.7 อัตโนมัติ 1:600 จริง
Mt4-2089303434 429.14% 69.36% 784.8 อัตโนมัติ 1:300 เดโม
Mt4-10821 164509.86% 19.33% 477.6 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Mt4-18528 7.49% 0.00% 26.3 - - เดโม
Mt4-187882 94.21% 26.87% 241.0 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Mt4-130185153 28.94% 9.87% 322.8 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Mt4-2089425125 559.45% 83.51% 6851.7 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
Mt4-2089444286 222.27% 0.00% 743.6 อัตโนมัติ 1:300 เดโม
Mt4-77021847 110.31% 5.84% 488.7 อัตโนมัติ 1:50 จริง
Scalper 64.34% 6.57% 20890.9 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Newest 3.7 mt4 feeder 80.40% 31.00% 856.9 อัตโนมัติ 1:600 จริง
Bitcoin 1-2-3 Pattern Manual 128.13% 0.00% 5886.2 คู่มือ 1:500 เดโม
Sweet Wonder EA 2293.19% 47.46% 10980.0 อัตโนมัติ 1:400 จริง
Mt4-21018795 2405.95% 30.11% 22218.1 อัตโนมัติ 1:100 จริง
Mt4-701790 7.07% 2.12% 79.5 อัตโนมัติ 1:300 จริง
Mt4-6711723 3392.77% 0.00% 15671.2 อัตโนมัติ 1:300 เดโม
Mt4-840256 91.88% 64.70% 999.8 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
Triangular Correlation Hedge EA 6.88% 30.86% 69.2 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Changer EA 321.88% 33.48% 10327.3 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Bambi EA 36.95% 17.61% 441.1 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Pivot Trader -99.20% 99.49% -1977.9 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
coRRHedge EA 2 230.25% 38.10% 54748.0 - 1:2000 เดโม
coRRHedge EA 6 51.97% 4.36% 1497.4 - 1:500 จริง
coRRHedge EA 7 45.11% 9.67% 529.6 - 1:500 เดโม

กลยุทธ์

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
Sudden Spike Hedging Scalper EA +752.94% 2.64 54878.0 Sudden Spike Hedging Scalper EA performance
Sudden Spike Hedging Scalper,GERMANY 30 +2743.02% 1.79 200746.0 Sudden Spike Hedging Scalper,GERMANY 30 performance
AutoGapTrader v2.0 +483.75% 0.00 197.0 AutoGapTrader v2.0 performance
EURUSD scalper +9433.8% 2.53 933.6 EURUSD scalper performance
GBPUSD scalper +2227.75% 2.05 804.3 GBPUSD scalper performance
AUDUSD scalper +563.15% 1.63 488.4 AUDUSD scalper performance
EURUSD scalper 2 +363801.29% 6.23 1378.5 EURUSD scalper 2 performance
EURUSD Scalper +25.82M% 2.78 8086.8 EURUSD Scalper performance
Counter_Trade Hegder +35841.14% 2.10 1390.0 Counter_Trade Hegder performance
Counter_Trade Hedger_2 +10M% 1.34 6910.3 Counter_Trade Hedger_2 performance
Renko Scalper 2 +757798.8% 3.49 6858.9 Renko Scalper 2 performance
Mike Trader Renko...5pips block size +2165.5% 5.00 10840.2 Mike Trader Renko...5pips block size performance
Mike Hunter Renko...2pips block size +3709.62% 2.28 18559.7 Mike Hunter Renko...2pips block size performance
Renko Scalper +115.58% 18.07 279.9 Renko Scalper performance
Gap EA TradingSystemForex +364.93% 40.79 25980.0 Gap EA TradingSystemForex performance
Raymonz
Raymonz Oct 05 2017 at 07:30
Hi bro,
How the sweet wonder EA work in live ? I looked orders positions and they close sometimes within 5 seconds. How EA trades ?
ManukSabung Apr 28 2015 at 12:21
what a great ea ... do you have live account ?
Fredrick Troy
fredricktroy Oct 16 2016 at 08:32
Good. Then u can please yours to manage your personal money. Its looking good
SANGRA30 Oct 17 2016 at 09:57
sure
goodboyfx Jan 01 2013 at 19:23
why is ISEA not working good results in live acct?
KARTHIK M
Karthikmtheboss Mar 21 2013 at 07:30
hI
KARTHIK M
Karthikmtheboss Mar 21 2013 at 07:30
hello i neeed ur ISEA and Tick scalping robot how shall i approach u..............