เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

fughe trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Antny

ประวัติย่อ :
I am a musician turned forex trader. Crappy economy, blah, blah, blah....needed way to make money....yada, yada, yada, etc. You get the picture.

I have a different view than a lot of people because of my background. Sometimes that helps.

Also, I am part owner of InfinityPhi, the first company that creates systems based purely on time tested and proven Market Structure.

รูปแบบการเทรด :
The way I define Market Structure is a bit different from normal. I incorporate concepts from the Support and Resistance theory, and Supply and Demand theory.

Nothing revolutionary, or new by way of trading that has not existed for decades. I just use what works. If you are interested in automated Market Structure systems, please check out my companies myfxbook for more details. http://www.myfxbook.com/members/InfinityPhi

คำขวัญ :
Make losses, but always come out a winner at the end.

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง -

ใบรับรอง 2

ลงทะเบียนแล้ว Jan 31 2011 at 23:24

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by fughe

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Forex Thor - LIVE 11.50% 2.84% 71.7 อัตโนมัติ 1:50 จริง
My First System 1250.68% 81.90% 3977.3 คู่มือ 1:500 จริง
Mt4-62003156 0.54% 0.58% 42.3 - - เดโม
Mt4-62014607-CAtesting -24.10% 30.21% -1203.6 อัตโนมัติ 1:50 เดโม

กลยุทธ์

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
The OLTS +73.76% 0.99 7374.6 The OLTS performance
GATT +26.15% 2.51 1744.0 GATT performance
PriceClose25 EURJPY H4 +13.37% 2.68 1588.5 PriceClose25 EURJPY H4 performance
tradingshed Dec 06 2011 at 20:23
very good. Did you personally use Kangaroo and Wall street? I did some research with mixed results. If I am not wrong, Kangaroo also uses martingale.
tradingshed Jan 19 2012 at 13:43
Fughe, could you give me some more info on "blasted"? Black Swan/slow dripping, what? Thanks for your time.
Antny
fughe Jan 19 2012 at 13:46
MegaD builds very slowly.....then BOOM!!!! it all vanishes. Based on the avg winnings I was receiving in my live account, it was taking about 90 consecutive wins to cover a single loss.
tradingshed Dec 06 2011 at 19:53
Fughe, do you have a place where you are sharing an account?
Antny
fughe Dec 21 2011 at 02:38
I have not started an account with Tradency yet, so I do not have any accounts posted there.
Scott Bresee
sbresee Aug 07 2013 at 16:50
Thanks for your concern, seems I should get out of my box and notice how the rest of the world trades. I guess I could possibly have a loss, but I have my own strategy for DD's and will continue to use them, because it is what works for me in large DD's. I will take your advice and look into my trading system and see if I should use loss stops, but I never have in the past!