เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

fxgladiators trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ FX Gladiators

ประวัติย่อ :
Trading since 2007. More about me on Instagram @goinggogoing

รูปแบบการเทรด :
Day trading Gold and Dollar. All manual.

คำขวัญ :
Marching to the beats of my own music.

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Jun 23, 2018 at 07:39

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by fxgladiators

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Forex Trading Dailies - Bitcoin 1015.86% 0.00% 12739.0 คู่มือ 1:200 จริง
1000% 100% Win Vol. 1 1033.40% 0.00% 11753.0 คู่มือ 1:200 จริง
+1000% Bitcoin & Gold 1010.71% 0.00% 3761.0 คู่มือ 1:200 จริง
+1000% Gold 1016.72% 0.35% 4989.0 คู่มือ 1:200 จริง
+1000% Bitcoin & Gold 1027.83% 0.00% 4447.0 คู่มือ 1:200 จริง
x10 No Miss Gold July 2022 1355.33% 0.00% 9077.0 คู่มือ 1:200 จริง
x10 No Miss Gold July 2022 1318.90% 0.00% 9077.0 คู่มือ 1:200 จริง
x10 No Miss Gold July 2022 1284.82% 0.00% 9077.0 คู่มือ 1:200 จริง
x10 No Miss Gold July 2022 1313.05% 0.00% 9077.0 คู่มือ 1:200 จริง
Gold +1000% Oct 22 1289.69% 0.47% 7059.0 คู่มือ 1:200 จริง
+1000% XAUUSD Feb 2023 1037.64% 14.68% 8453.0 คู่มือ 1:200 จริง
+1000% XAUUSD May 2023 1315.12% 24.05% 13270.7 คู่มือ 1:200 จริง
FX Gladiators
FX Gladiators May 10 at 13:27
Added +1000% XAUUSD for May 2023!
FX Gladiators
FX Gladiators Feb 04 at 07:44
Added +1000% XAUUSD for Feb 2023.
FX Gladiators
FX Gladiators Nov 01, 2022 at 01:21
I will be only listing +1000% accounts now.
FX Gladiators
FX Gladiators Oct 30, 2022 at 06:14
A new account was added for October 2022 with a total cap of 1289.69% gain, 11 trades all winners.
FX Gladiators
FX Gladiators Jun 24, 2022 at 22:53
sorry I am not a signal provider due to a very busy schedule on my end. If there is a change in the plan, I will post and let you know. Thanks again for showing interest.