รูปแบบการเทรด
- Cut Loss quick
- Let profits run
- Never add to losing positions
Simple as that :)
คำขวัญ
Trading for a "LIVING"

แผนภูมิ

Systems by kiddragon1412

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
Contest - kiddragon1412 -82.59% 93.88% -59.1 - 1:100 เดโม
PatienceFX -29.87% 2.91% -179.0 คู่มือ 1:200 จริง