เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

madquant trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ The Mad Quant

ประวัติย่อ :
I love economics.

DISCLAIMER:
I am a private trader and I do not endorse any broker nor any business entity.

Forex trading is a VERY DANGEROUS GAME. Hence, YOU SHOULD NOT DO THIS.

TRANSPARENCY:
My real account's track record here is open and verified.

รูปแบบการเทรด :
ไม่ระบุ

คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์

ตำแหน่งที่ตั้ง -

ใบรับรอง 3

ลงทะเบียนแล้ว Aug 26 2019 at 16:34

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by madquant

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
One -57.12% 87.87% -1364.1 คู่มือ 1:50 จริง
The Mad Quant
The Mad Quant Jun 07 2020 at 07:05
Have a great week end!
The Mad Quant
The Mad Quant May 26 2020 at 08:38
My next mission is to figure out how to make a comeback at the least possible time.
The Mad Quant
The Mad Quant May 19 2020 at 10:41
Survival mode. Everybody, please watch. :-)
The Mad Quant
The Mad Quant May 19 2020 at 06:44
Survival is the most important skill of a trader.
The Mad Quant
The Mad Quant May 15 2020 at 05:36
Get's tough! :-)
The Mad Quant
The Mad Quant May 01 2020 at 04:15
Let's conclude the month's gains as it is now. I am very dissappointed. I am targeting 30% per month and came up "very" short with only 6%.
The Mad Quant
The Mad Quant May 01 2020 at 04:14
DAMN. I exited too early. Ouch.
The Mad Quant
madquant May 01 2020 at 04:14
Seriously OUCH!
The Mad Quant
The Mad Quant Apr 29 2020 at 13:10
Let it go ...
The Mad Quant
The Mad Quant Apr 29 2020 at 07:50
Oh...
The Mad Quant
The Mad Quant Apr 29 2020 at 07:34
What a very slow week. :-/