แผนภูมิ

Systems by nazarius666

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
HFT 2 45.81% 18.59% 236.3 อัตโนมัติ 1:400 จริง
Hft 97.48% 18.24% -8027.5 - 1:400 จริง
Bronx 95.33% 41.28% 625.3 อัตโนมัติ 1:200 จริง
Nazarius2015 27.66% 26.76% 1666.6 - 1:500 จริง
Contest - nazarius666 18.75% 35.90% -729.3 - 1:200 เดโม
Contest - nazarius666 151.72% 37.75% 2524.4 - 1:500 เดโม
Matrixstar 5.05% 7.91% 273.5 อัตโนมัติ 1:30 เดโม

Strategies by nazarius666

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
Eagle +3.63M% 34.52 88226.8 Eagle performance
Bushido +310.61% 38.51 4435.7 Bushido performance
MarkeFa +1677.95% 14.12 66783.4 MarkeFa performance
Kendo_tnd2.1 +685.92% 19.94 101576.6 Kendo_tnd2.1 performance
Fibb +826.52% 52.92 950.0 Fibb performance