เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

redmachinefx trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ RED MACHINE FX

ประวัติย่อ :
I'm profitable trader and algo developer and Professionally Manage Forex Accounts and apply my strategies to achieve sustainable results.

My main primary function is providing wealth management service via managed accounts in the FX market for retail and institutional clients worldwide .
 
 I offer excellent investment plans with high yield and low risk.

 I am currently looking for serious investors and partners around the world to take my business to the next level.

 I do successfully manage others accounts. On this page you can get acquainted with some of my current accounts.

CONTACT E-MAIL: redmachine.fx@gmail.com

รูปแบบการเทรด :
Automatic Trading


คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง -

ใบรับรอง 3

ลงทะเบียนแล้ว Apr 29 2018 at 06:07

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by redmachinefx

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
MS - RELOADED - V - € 196.43% 73.59% 6045.6 อัตโนมัติ 1:500 จริง
MULTI HEDGE NO RISK EA - INVESTOR - AK 165.77% 13.77% 6251.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
FB Dual - 30 V 69.98% 34.00% 11878.4 อัตโนมัติ 1:500 จริง
FB 5 M 43.90% 23.02% 8270.9 อัตโนมัติ 1:500 จริง
BR 5 M 40.23% 26.35% 10277.7 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Unique all 27 M 55.16% 10.43% 13181.1 อัตโนมัติ 1:500 จริง
MNL V 41.79% 40.98% 4540.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
RED MACHINE FX
RED MACHINE FX Sep 08 at 06:59
*** IF YOU NEED TO CONTACT ME PLEASE SEND E-MAIL (in "Bio") - DO NOT SEND PM ***
Mastermind AI
nisantrader Oct 02 at 16:23
hi fren
RED MACHINE FX
RED MACHINE FX Sep 08 at 06:56
*** IF YOU NEED TO CONTACT ME PLEASE SEND E-MAIL : redmachine.fx@gmail.com - DO NOT SEND PM ***
*** ЕСЛИ ВАМ НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТПРАВИТЕ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ : redmachine.fx@gmail.com - НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ЛС ***