เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

sagakom trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Rachmad Rofik

ประวัติย่อ :
Wisefx.id
Keep your risk low profit will follow - Gus Fik

รูปแบบการเทรด :
Wisefx.id
Wisefx.co.id
s.id/5miliar
s.id/wsfx
s.id/metawisefx

คำขวัญ :
Genius is patience - Gus Fik

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Dec 14 2011 at 01:52

Blocked users 1
ใน Yurkov chart Aug 07 2013 at 11:43
ใน sagakom feed May 26 2013 at 15:18
ใน 71k4m feed May 02 2013 at 10:51
ใน 71k4m feed May 01 2013 at 06:33
ใน 71k4m feed May 01 2013 at 06:28

แผนภูมิ

Systems by sagakom

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
saga super ea $1000 45.31% 19.00% 2216.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
super-ea-action 28.32% 28.00% 1876.0 อัตโนมัติ 1:200 จริง
super saga hk 55.71% 47.00% 1233.0 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
FT1 27.48% 17.40% -267.9 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
PPFT1 82.89% 30.20% -221.6 อัตโนมัติ 1:200 เดโม
FT2 Vantage 14.74% 20.64% 134.5 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Twin ADmiral 17.56% 25.58% 331.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
FT N v3 25.86% 71.24% 360.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
ECN Work 2.49% 17.73% 128.2 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Pre5000 8.82% 18.68% 1543.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
SFX SIGNYAL PROVIDER AYONDO 9.34% 45.36% 195.2 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
Two Extreme Eas 169.36% 17.90% 3203.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Three in One 7.93% 12.99% 312.1 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
Target 4 Days 201.45% 52.65% 1778.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
1000UJlot0.01.n1kr4 297.11% 45.02% 2773.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
eanik uj only 93.01% 30.11% 3051.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
500 Grow x2 65.89% 60.73% -619.7 - 1:1000 จริง
500 x5 116.68% 78.32% -173.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
5000FTxnssECN 185.20% 69.34% 2629.6 อัตโนมัติ 1:50 เดโม
1000xnsss 81.17% 64.74% 355.5 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
10001800-476640 69.26% 23.11% -1.2 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
oanda1000 12.43% 47.40% 229.7 อัตโนมัติ 1:50 เดโม
1000681441-ecn 151.01% 52.61% 956.3 ผสม 1:50 เดโม
500ft-smart0.01 221.28% 14.50% 677.0 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
SAFEPROFITABLE 49.41% 28.91% 2706.0 คู่มือ 1:500 เดโม
1000weltrade 80.29% 66.48% -68.0 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
3000insta 30.91% 34.35% -6.0 คู่มือ 1:1000 จริง
50000DUKASCOPY 14.47% 2.90% 397.7 คู่มือ 1:100 เดโม
25k 9.50% 13.09% 118.0 คู่มือ 1:100 จริง
FT25 7.41% 7.97% 325.0 คู่มือ 1:500 เดโม
1000sfxturbin 179.60% 72.30% 666.6 อัตโนมัติ 1:100 เดโม
FT-4in1-ECN 0.00% 0.00% 0.0 อัตโนมัติ 1:50 เดโม
10kwied 9.32% 52.96% 810.0 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
10(exnes) 52.39% 89.14% 678.4 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
1000-ex 47.07% 63.38% 445.9 อัตโนมัติ 1:100 จริง
10000tania 92.68% 43.13% -2401.6 อัตโนมัติ 1:100 จริง
ft scalpe GU 114.65% 6.56% 193.0 - 1:500 เดโม
Dow the Best 306.55% 81.18% -112.5 คู่มือ 1:500 จริง
myfxoptimx 620.25% 74.27% 177.1 คู่มือ 1:1000 จริง
Snatcher 92.50% 0.00% 81.0 - 1:500 เดโม
SniperXe 42.13% 0.00% 25.7 คู่มือ 1:888 เดโม
Hesti 63.26% 5.57% 74.7 คู่มือ 1:1000 จริง
Widji 43.49% 27.97% 4186.1 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
Mt4-2088246363 36.70% 16.67% 456.1 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
12072013-P 43.42% 17.56% 540.6 - - เดโม
Mt4-2089595158 44.89% 33.05% 111.0 - - เดโม
10kProject 92.81% 44.99% -1794.1 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
test-real-bounceback 93.90% 28.52% 236.0 - - จริง
Growold Pepperstone 106.22% 15.56% -460.7 - - จริง
Mt4-101180 38.18% 14.27% 444.0 - - เดโม
TEST 5 PIP SEHARI 46.21% 23.87% 1912.4 - - เดโม
Mt4-2096558347 486.79% 46.91% 682.9 - - จริง
MANAGED ACCOUNT FXDD 53.78% 21.35% 1084.8 - - เดโม
PAMM project 10USD 147.94% 77.25% 159.0 - - จริง
Mt4-10354260 7.59% 1.44% 936.6 - - เดโม
Mt4-91213960 5.79% 37.74% -1312.4 อัตโนมัติ - เดโม
SUPER MANEN CENDOL 96.78% 70.02% 837.1 - - เดโม
RISET SCALPER REAL CENT 10.63% 44.49% 461.9 - - จริง
ibfx 62.41% 33.63% 3831.3 - - เดโม
GROW OLD PROJECT 40.53% 41.47% 531.8 - - จริง
IRONFX 51.66% 75.68% 421.2 อัตโนมัติ - เดโม
PAMM PROJECT SAFEGROW 46.85% 47.08% 1352.3 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
ZL strategy 16.42% 18.91% 57.2 - - จริง
ZL10 23.20% 10.36% 24.0 คู่มือ - จริง
MBFX5000 5.56% 26.09% 14.4 - - เดโม
WEEKLY STRATEGY 129.00% 5.44% 771.5 - - เดโม
RISK50% 102.77% 20.83% 73.0 - - เดโม
PUNYA PAKISTANI 31.70% 15.30% -10110.5 - - จริง
TES BUYSELLWD 0.25% 4.91% 5.0 - - เดโม
TESBSWD 5.02% 10.14% 42.3 - - เดโม
NAKED STRATEGY 12.20% 27.62% 113.4 - - เดโม
TEST 17PAIR 11.88% 6.83% 654.2 - - เดโม
DAILY SYSTEM 110.88% 28.18% 217.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
weeklyrealMFX 94.08% 56.45% 293.0 - - จริง
EXTREM17++ 40.10% 71.45% 309.5 - - เดโม
daily risk50% 25.96% 0.22% 60.6 - - เดโม
forex4you-4 ea 45.97% 29.05% -118.0 - - เดโม
KONTES IRONFX 96.36% 18.44% -1448.5 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
tes ibfx 6.15% 11.80% 38.7 อัตโนมัติ 1:400 เดโม
TEST EA MULTISTRATEGY 32.16% 18.80% 26.8 - - เดโม
TEKNIK BLACK CHART 0.48% 44.43% -7.0 - - เดโม
SEFT TECHINIC 48.75% 0.00% 72.0 คู่มือ 1:100 จริง
RODI WORK 398.14% 33.67% 426.1 อัตโนมัติ 1:500 เดโม
SEFT TRADING EA 70.06% 56.55% 499.2 อัตโนมัติ 1:500 จริง
SEFT EA V2 128.01% 23.51% 288.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
SEFT-FX TECHNIC 84.40% 42.35% 84.5 - 1:100 จริง
SEFT-ex 135.21% 96.64% 131.0 ผสม 1:100 จริง
SEFT TECHNIC 2 11.76% 7.54% 81.0 - 1:500 จริง
Wisefx 102.10% 19.40% -296.2 - - เดโม
PROJEC4703 79.39% 11.93% 339.0 - - จริง
170 9.24% 3.58% 99.0 - - จริง
Mt4-tes40 13.47% 9.09% 90.0 - - เดโม
Contest - sagakom 11.53% 26.68% 435.9 - 1:200 เดโม
EAKUNTADEWA5PAIRS 8.36% 7.41% 419.7 อัตโนมัติ 1:25 จริง
Wisefx v5 112.73% 3.58% 28.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Contest - sagakom 0.00% 0.00% 0.0 - 1:500 เดโม
Woow 307.56% 47.51% 641.4 - 1:200 จริง
Gemar EA L 124.97% 48.02% 624.7 อัตโนมัติ 1:200 จริง
GEMAR EA SPEED FORMULA1 270.69% 79.39% 476.0 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Wisefx Grow Old 60.82% 28.41% 6623.7 อัตโนมัติ 1:10 จริง
Wisefx v3 128.37% 32.60% 431.6 อัตโนมัติ 1:200 จริง
GEMAR EA before optimizing 71.67% 48.76% -1470.8 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Gemar EA Low Risk 64.87% 3.08% 1084.3 อัตโนมัติ 1:500 จริง
WisefxEA-Sapro 343.69% 14.59% 320.9 อัตโนมัติ 1:500 จริง
Ciko Nama Kucingku
Ciko Nama Kucingku May 25 2013 at 16:20
uedyannn ijo kabeh ..........
Rachmad Rofik
sagakom May 26 2013 at 15:18
Guruuuuu ajari muridmu
galih permana
galih permana Apr 29 2013 at 06:18
mantap nih master, realnya fropit semua