ประวัติย่อ
2006 - NYSE
2008 - Forex
2014 - Bitcoin
2018 - Crypto

Full-time trader and developer
รูปแบบการเทรด
discretionary trading with automated tools - CryptoBridgePro => MetaTrader to Bybit, Bitmex, and Binance!

tradingtoolcrypto.github.io
t.me/tradingtool
t.me/tradingtoolcrypto
คำขวัญ
Be humble

แผนภูมิ

Systems by tradeFX4btc

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
FX4BTC PAMM - END 78.96% 13.74% 14375.0 ผสม 1:100 จริง
FX4BTC PAMM II - END 45.69% 11.83% 14277.2 ผสม 1:100 จริง
Semi Auto Dax Algo (SADA) 264.58% 43.27% 30324.9 ผสม 1:100 จริง
DAX ALGO (SADA) 88.44% 5.80% 2706.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
SADA 659 220.03% 11.50% 927.0 ผสม 1:100 จริง
SADA 514 41.32% 3.92% 462.0 ผสม 1:100 จริง
SADA 685 307.37% 1.91% 2794.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
SADA - 836 254.30% 44.90% 10001.0 อัตโนมัติ 1:100 จริง
SADA ROBOT 581 2345.34% 0.36% 4828.5 ผสม 1:100 จริง