เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

tradingshed trader's profile

ข้อมูล

ประวัติย่อ :
I have added automated trading in 2011 to work alongside my manual trading which I have been doing for many years. I now trade forex with automated systems and stocks, commodities using manual systems. I trade on a semi-full time basis and I keep researching new systems to add to my EA portfolios.

รูปแบบการเทรด :
I trade both manually and using automated systems. To view my manual trading style, visit www.4eggs.net

คำขวัญ :
ไม่ระบุ

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Nov 06 2011 at 15:28

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by tradingshed

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips การเทรด เลเวอเรจ ประเภท
V4-London -99.80% 99.97% -29459.8 อัตโนมัติ 1:100 จริง
V6-New York 18.66% 90.37% -9608.1 ผสม 1:100 จริง
V5-Vientiane -29.65% 79.84% -150619.8 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V5-Athens 147.27% 84.17% -21315.1 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V6-Buenos Aires -99.90% 100.00% 17565.7 อัตโนมัติ 1:500 จริง
V1-Bangkok 381.46% 99.90% 3507.3 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V1-Vancouver 167.03% 99.91% -3753.6 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V3-Hailey Jade 75.59% 82.94% -511780.1 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V1-Hanoi 350.25% 99.94% -73847.0 อัตโนมัติ 1:30 จริง
V9-Santiago 148.46% 47.79% 2237.6 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V9-Rome 123.04% 45.73% 706.9 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V2-Paris 226.97% 99.95% -18383.0 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V2-Darwin 280.35% 87.98% -52322.6 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V2-Chicago 292.01% 96.89% -17596.1 อัตโนมัติ 1:888 จริง
V6-Istanbul -51.81% 67.93% -57971.7 อัตโนมัติ 1:500 จริง
V5-St. Petersburg 550.10% 75.38% -13977.0 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V8-Firenze -99.90% 99.94% -48893.6 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V8-Edinburgh 100.20% 69.54% -15461.2 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V8-Tangier 22.39% 98.89% -30480.9 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V3-Baia Mare 58.14% 82.91% -33927.8 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V8-Dakar 35.94% 7.73% 8323.1 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V9-Manaus 15.96% 5.30% -1557.8 อัตโนมัติ 1:1000 จริง
V9-Tashkent -37.03% 0.00% -235507.2 อัตโนมัติ 1:100 จริง

ฟีดของ tradingshed