เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

websmith trader's profile

ข้อมูล

ชื่อ Dmitry

ประวัติย่อ :
Forex trader since 2011 year

รูปแบบการเทรด :
ไม่ระบุ

คำขวัญ :
Earning money should be boring. If you feel excited or worried, your risk settings are too high.

ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

ตำแหน่งที่ตั้ง

ใบรับรอง 0

ลงทะเบียนแล้ว Sep 30 2011 at 04:02

Blocked users 0

แผนภูมิ

Systems by websmith

ผู้ใช้รายนี้ไม่แชร์ระบบใด ๆ ในขณะนี้

กลยุทธ์

ชื่อ กำไร ขาดทุนสะสม pips ประสิทธิภาพ
FD 2010 - 2016 2% 24 spread GU +582.43% 27.65 10355.2 FD 2010 - 2016 2% 24 spread GU performance
Asia 10% 30 spread ECH v.1.3 2010 2016 +1147.42% 28.39 3270.5 Asia 10% 30 spread ECH v.1.3 2010 2016 performance
Corrs USDCHF +1245.87% 65.12 39727.9 Corrs USDCHF performance
Corrs EURUSD +222.47% 28.57 23380.8 Corrs EURUSD performance
Corrs +2231.67% 55.68 5095.4 Corrs performance
Corrs 1 +1004.81% 59.97 10462.4 Corrs 1 performance
Corrs 2 +72.49% 42.60 5521.0 Corrs 2 performance
Maxand +133880.21% 37.90 8557.7 Maxand performance
Maxand 1 +18.09M% 27.69 22422.1 Maxand 1 performance
Generic_TLP_9.02_10%_EG_spread_30 +253.44% 13.30 1304.6 Generic_TLP_9.02_10%_EG_spread_30 performance
Generic_TLP_9.02_10%_GC_spread_50 +4232.73% 22.98 5742.4 Generic_TLP_9.02_10%_GC_spread_50 performance
Generic_TLP_9.02_10%_GCH_spread_50 +287.77% 9.39 3215.7 Generic_TLP_9.02_10%_GCH_spread_50 performance
Generic_TLP_9.02_10%_EG_spread_50 +186.61% 20.95 1528.5 Generic_TLP_9.02_10%_EG_spread_50 performance
Generic_TLP_9.02_10%_ECH_spread_30 +8147.64% 21.16 5762.5 	 Generic_TLP_9.02_10%_ECH_spread_30 performance
Generic_TLP_9.02_10%_GU_spread_30 +110.48% 17.78 1528.5 Generic_TLP_9.02_10%_GU_spread_30 performance
Generic_TLP_9.02_10%_UC_spread_30 -15.22% 37.81 320.9 Generic_TLP_9.02_10%_UC_spread_30 performance
Generic_TLP_9.02_10%_UCH_spread_30 +315.21% 19.45 1588.8 Generic_TLP_9.02_10%_UCH_spread_30 performance
Generic_TLP_9.02_10%_UJPY_spread_20 +19.89% 8.53 221.2 Generic_TLP_9.02_10%_UJPY_spread_20 performance
Impulse EG +213.31% 54.02 5884.2 Impulse EG performance
Impulse AU Buy +41.78% 30.07 27226.1 Impulse AU Buy performance
Impulse AU Sell +53.32% 15.27 33059.4 Impulse AU Sell performance
Impulse AU +112.36% 30.02 64764.7 Impulse AU performance
Survivor GU +1991.56% 43.64 18714.2 Survivor GU performance
Lucky Grid AU 20 spread risk 0.01 +468.63% 18.13 19481.1 Lucky Grid AU 20 spread risk 0.01 performance
Lucky Grid AU 20 spread risk 0.035 +23788.68% 56.41 19481.1 Lucky Grid AU 20 spread risk 0.035 performance
GCH Fading +90021.9% 53.00 33305.5 GCH Fading performance
GA Fading +1274.41% 52.31 32207.3 GA Fading performance
GC Fading +47566.03% 58.94 70432.2 GC Fading performance
GU Fading +16268.29% 51.44 30972.7 GU Fading performance
EU Fading +59733.27% 54.39 45152.1 EU Fading performance
UCH Fading +61213.0% 62.69 34565.9 UCH Fading performance
NU Fading +26654.26% 66.34 22306.5 NU Fading performance
AU Fading m15 +14956.43% 50.96 16733.4 AU Fading m15 performance
AU Fading +16252.27% 65.84 15070.8 AU Fading performance
UC Fading +13791.44% 59.53 25676.0 UC Fading performance
EU Fading 1 +135756.47% 54.17 36612.1 EU Fading 1 performance
Fading GU 30 spread +196436.53% 64.31 32743.7 Fading GU 30 spread performance
GU_2009__2017_without_reinvest_30_pips +873.38% 20.53 31422.6 GU_2009__2017_without_reinvest_30_pips performance
GСH_2009__2017_without_reinvest_60_pips +616.74% 34.34 30087.7 GСH_2009__2017_without_reinvest_60_pips performance
Engulfing_GBPUSD_H4_30_spread +4501.13% 45.67 7946.3 Engulfing_GBPUSD_H4_30_spread performance
cube Aug 07 2013 at 14:12
Wo sind denn die RobinVOL Konten hin? ;o)
Odie
Odie Apr 01 2013 at 09:26
websmith i see one day you post on donna forum, got an LMAX link for minimum deposit 1000 usd, but im forgot where to find the link.
Odie
Odie Mar 08 2013 at 09:42
websmith do you run robin vol also in instafore that account above? so much different right, only got 100 trade, must be the requote ???
Dmitry
websmith Mar 08 2013 at 11:29
I run only RV at present.
Odie
bismillahWD Mar 09 2013 at 09:48
cool ! i mean RV could handle those dirty environtment, (we know how bad is trading in intsaforex). thats make us more comfortable running RV that didnt too much broker dependant
LTInvestment Jul 05 2013 at 20:53
Hi web~how are you? Im curious about your WSFR backtests... you use Tick data suite? what the modelling quiality you got? you include spreads on history tick data? how much spread? you included comission?, sorry to ask all this stuff just need to know how much I can trust the backtests... I see your robinvol backtet and I see lives account and I get sad hehe.