เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย BallyLemur

What type of trader you are? ใน ทั่วไป Jun 19 2020 at 11:53
Psychology of Forex Trading ใน ทั่วไป Aug 09 2019 at 14:06
0 pips trading spreads ใน ทั่วไป Aug 09 2019 at 14:03
having a losses ใน ทั่วไป Aug 09 2019 at 14:02
scalping is risky ? ใน ทั่วไป Aug 02 2019 at 12:07