โพสต์โดย Bela_fx

What works? ใน ทั่วไป Jul 22, 2021 at 12:38
Are you a full time trader? ใน ทั่วไป Jul 22, 2021 at 12:38
Losses are a part of trading ใน ทั่วไป May 27, 2021 at 12:16
Emotional Trading ใน ทั่วไป May 27, 2021 at 12:13
All the successful traders ใน ทั่วไป Apr 28, 2021 at 08:30
For trading you do not need ใน ทั่วไป Feb 16, 2021 at 08:24
Simple is the best ใน ทั่วไป Dec 23, 2020 at 10:59
Choosing the Right Broker ใน ทั่วไป Dec 23, 2020 at 10:57
Most people become unrealistic ใน ทั่วไป Dec 19, 2020 at 05:56