เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Furbelows

When a trader is a newbie ใน ทั่วไป เมื่อวานในเวลา 04:58
Very tough business. ใน ทั่วไป Jul 04 at 04:09
Money Management Tips ใน ทั่วไป Jul 04 at 04:08
Is trading hard? ใน ทั่วไป Jun 01 at 06:03
You need sound mind ใน ทั่วไป Jan 27 at 05:15