เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Gracewilson1995

When loss occurs ใน ทั่วไป Mar 23 at 15:15
Leverage ใน ทั่วไป Mar 19 at 18:01
Placing stop loss ใน ทั่วไป Mar 18 at 15:30
Placing stop loss ใน ทั่วไป Mar 17 at 13:07
Fear makes you ใน ทั่วไป Mar 11 at 11:34