เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Justin990

Leverage ใน ทั่วไป Apr 19 at 13:11
Pure ECN broker ใน ทั่วไป Mar 15 at 14:26
ASIC leverage down ใน ทั่วไป Jan 07 at 15:28