เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Peirameter

Broker ใน ทั่วไป Feb 16 at 11:41
Luck is important ใน ทั่วไป Feb 14 at 08:16
Is trading hard? ใน ทั่วไป Feb 14 at 08:06
Very tough business. ใน ทั่วไป Feb 11 at 06:37
Be productive ใน ทั่วไป Feb 08 at 08:17
Beginners Greed ใน ทั่วไป Dec 30 2021 at 06:26
Without skills trading ใน ทั่วไป Dec 28 2021 at 06:28
Believes. ใน ทั่วไป Dec 27 2021 at 05:54
Basic mistake we make ใน ทั่วไป Dec 24 2021 at 04:53