เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Dawid Swiech

mental ใน ระบบการเทรด Apr 22 2016 at 14:52
LongTerm MA ใน ระบบการเทรด Oct 12 2011 at 07:50
LongTerm MA ใน ระบบการเทรด Oct 11 2011 at 10:24
M15 ใน ระบบการเทรด Sep 29 2011 at 20:13
LongTerm MA ใน ระบบการเทรด Sep 26 2011 at 16:49
M15 ใน ระบบการเทรด Dec 23 2010 at 23:04
ForexCT ใน ระบบการเทรด Jun 23 2010 at 09:29