เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย arildbull

Doji ใน รูปแบบ Mar 10 2021 at 11:05
Not gambling ใน ทั่วไป Mar 09 2021 at 10:29
Most traders are impatient ใน ทั่วไป Mar 05 2021 at 11:52
kayvan ใน ระบบการเทรด Mar 05 2021 at 11:45
Small investment ใน ทั่วไป Mar 03 2021 at 09:58
CR7 V2 ใน กลยุทธ์ Mar 02 2021 at 10:28
Rotterdam EA ใน กลยุทธ์ Mar 02 2021 at 09:50
Meta Level ใน กลยุทธ์ Feb 26 2021 at 09:51
Strategy and Forex ใน ทั่วไป Feb 24 2021 at 11:45
Forex not fully risk free ใน ทั่วไป Feb 23 2021 at 10:14