เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ

โพสต์โดย Ja

Where are good FX Managers? ใน ทั่วไป Mar 04 2012 at 16:20
Where are good FX Managers? ใน ทั่วไป Mar 04 2012 at 09:35
Trade journal or trade log ใน ทั่วไป Jan 12 2012 at 19:52