เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 13, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 81160 23302 11350 37012 61109 20648 8503 20830 48847 1346 1653 24706 8163
CAD 129707 46579 13228 44715 95815 36201 18452 21578 67483 5069 6759 44758 15024
CHF 122926 21176 24058 86167 85686 15279 12878 58954 59214 628 0 19248 22467
EUR 202394 72732 10886 64770 152800 63519 37335 34588 110005 20872 17391 49945 7623
GBP 126043 34221 12127 63665 98305 27467 14921 17866 66293 8405 2994 45090 14314
JPY 243513 39360 48957 157545 152880 45675 40743 82773 92521 28335 4178 25809 49758
MXN 103111 10088 36319 88642 60108 2577 4880 57954 34846 3736 859 4882 26085
NZD 22546 7030 4717 13997 16553 1486 1243 3914 6807 357 0 7030 4600
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้