เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 20, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 37629 11753 14165 10406 15936 15470 7528 3487 12858 1518 1246 14606 13651
CAD 123446 37024 13046 51442 92859 33343 15904 20522 57792 6204 6757 34818 14476
CHF 57617 20297 25769 24895 19561 12389 12251 25556 19990 613 0 18452 24602
EUR 132604 66017 13527 17807 94376 48399 24320 15361 75088 20116 14822 37815 12996
GBP 78491 29010 5608 26575 61283 22776 11470 4485 54425 8834 2872 41443 8771
JPY 161290 23877 46884 104582 85187 32745 29133 52101 47483 24173 4252 16496 49238
MXN 77868 7765 36808 67398 36275 2540 4620 65856 31930 1961 901 4358 33389
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้