เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for June 27, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 42014 14220 11514 10614 21734 17180 8766 4966 18149 1730 1246 15281 10449
CAD 89791 38165 7856 15974 65982 34569 14870 10516 51686 6073 6759 35128 12586
CHF 63556 14509 30398 36665 19565 12346 13557 37218 19295 613 0 12664 29822
EUR 148166 77942 13272 18274 106720 51554 27778 15291 86509 19283 14770 51142 11361
GBP 78592 17709 11138 38284 53525 22557 13887 11499 43263 8544 2794 29961 13530
JPY 174066 25190 60762 116383 81209 32407 32009 61978 44398 25652 4939 16151 58957
MXN 88259 8917 36735 76284 46146 2878 5198 78244 39741 1192 924 1964 34450
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้