เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for July 18, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 54649 30614 2399 4185 44690 19850 7560 1424 36607 1923 906 29627 5382
CAD 83415 23302 14018 24893 48876 33659 18960 13695 40924 5300 6294 23661 11041
CHF 69612 18116 33533 40527 18602 10969 17477 39999 18684 634 0 17372 31234
EUR 152795 67816 16122 29176 101106 55354 35118 11730 83926 20735 11973 50192 10830
GBP 88080 28460 11383 35604 62241 24011 14451 11954 51423 8455 2265 37261 12966
JPY 203567 27724 96773 145874 74172 29769 32422 75671 30843 28036 2432 22044 93171
MXN 81681 17009 10583 60013 67576 4443 3306 60345 58845 1503 1017 12267 13355
NZD 14948 7204 3636 6189 9629 1555 1683 4178 6920 1130 0 6929 4470
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้