เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for August 29, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 63348 34383 1142 4827 55290 24138 6916 1859 51806 1247 906 33721 522
CAD 106142 45977 15372 23495 69190 34304 19214 14585 59789 4861 7870 45042 12589
CHF 68787 12618 25253 44256 29265 11449 13805 43599 27049 420 0 11175 25017
EUR 170168 88423 8786 25123 129589 54968 30139 13992 107769 17396 10347 63077 7535
GBP 130539 66676 10551 31850 104355 31933 15553 16363 95388 8312 1974 68325 13081
JPY 244441 33920 122249 175367 85176 34955 36817 95848 38581 31240 3524 29955 118718
MXN 84319 32841 10036 46417 70577 4610 3255 42614 60827 4946 966 22142 7969
NZD 18099 10687 171 5375 17092 2037 836 2661 13752 1218 171 10687 2419
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้