เพื่อใช้การแชท โปรดเข้าสู่ระบบ
กลับไปที่รายชื่อ
Commitments of Traders Historical Report for September 05, 2006

Historical COT Reports

ตำแหน่ง Non-Commercial ตำแหน่ง Commercial ตำแหน่ง Non-Reportable ตำแหน่งดีลเลอร์ ตำแหน่ง Reportable Leveraged Funds Positions
ชื่อ สถานะคงค้าง ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น ยาว สั้น
AUD 81372 49725 1779 4187 71468 27460 8125 1180 65228 1166 906 49600 3685
CAD 111705 49440 21974 25144 68572 34309 18347 16859 58322 4960 7674 46603 19327
CHF 70053 11221 30367 46601 25569 12231 14117 44098 25308 870 400 11177 28460
EUR 171026 86223 11207 25562 129665 56478 27391 14861 108061 18141 9398 59319 9214
GBP 131836 63587 9655 37607 104080 30622 18081 18777 94665 8588 1878 67834 12726
JPY 228792 32941 102439 160209 89614 35193 36290 81599 39923 31145 4165 26200 100473
MXN 83830 33449 5778 45127 74542 4605 2861 41083 64840 4951 759 22721 4695
NZD 18852 11218 175 5518 17906 2116 771 3179 14151 1431 0 11218 3164
ดูข้อมูลการถือครองสัญญานักเทรดที่ผ่านมา - ดูข้อมูลประวัติในรูปแบบตาราง คุณสามารถเรียกดูรายงาน COT ที่มีอยู่ทั้งหมดได้